Hướng dẫn dành cho diễn giả

Thiết bị có sẵn tại hội trường

  1. Máy chiếu tỉ lệ 16:9
  2. Máy tính (liên lạc điều phối viên của session để được hỗ trợ chi tiết)
  3. Chuẩn kết nối máy tính: HDMI và VGA (diễn giả nào dùng chuẩn khác xin vui lòng mang thiết bị chuyển tiếp hoặc liên lạc với điều phối viên của từng session để được trợ giúp)
  4. Microphone không dây

Thiết bị diễn giả cần chuẩn bị

  1. Máy tính (nếu không dùng máy tính do điều phối viên chuẩn bị sẵn)
  2. Thiết bị chuyển tiếp sang HDMI hoặc VGA (nếu cần)
  3. Laser pointer (nếu cần)
  4. Ổ cắm điện chuyển tiếp từ chân tròn sang chân dẹt (ổ điện ở Nhật là hai chân dẹt – Type A)

Thuyết trình

Khung chương trình của từng phiên thảo luận chuyên đề sẽ do điều phối viên quyết định. Tuy nhiên, về cơ bản mỗi phiên thảo luận chuyên đề sẽ bao gồm thời gian thuyết trình của từng diễn giả (thời lượng do điều phối viên bàn bạc với diễn giả và quyết định) và thời gian dành cho thảo luận chuyên sâu (panel discussion).

Do thời gian cuả mỗi phiên thảo luận chuyên đề có hạn nên đề nghị điều phối viên và diễn giả cố gắng giữ đúng thời lượng thuyết trình. Khi thời lượng thuyết trình của mỗi diễn giả hết sẽ có chuông báo từ điều phối viên.

Check-in

Ban tổ chức sẽ có sẵn một bàn riêng để diễn giả check in và nhận tài liệu. Thông tin chi tiết xin tham khảo tại đây.

Thông tin hội trường

Thông tin cụ thể về hội trường xin diễn giả tham khảo chương trình chính thức của sự kiện tại đây.

Địa chỉ: 〒135-8630 JASSO International Conference Hall, Tokyo Academic Park, 2-2-1 Aomi, Koto-ku, Tokyo

ĐĂNG KÝ NGAY